Producenci
Regulamin do 25.05.2018

Regulamin Sklepu


1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.starabimbrownia.pl (zwany dalej „Sklep”), jest własnością:
Krzysztof Jurgowian Stara Bimbrownia
ul. Potok Wojtyczków 11, 34-532 Rzepiska
NIP 7361702017, REGON 364861125
Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska.
1.2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W skład oferowanego asortymentu wchodzą m. in. sprzęt i akcesoria do domowej produkcji alkoholi, serów i wędlin. Sklep nie oferuje w sprzedaży produktów zawierających alkohol oraz nie zachęca do jego spożywania. Wszystkie umieszczone na stronie www.sklep.starabimbrownia.pl opisy mają charakter wyłącznie informacyjno - poglądowy.
1.3. Wszelkie opisy produktów, reklamy, ceny oraz inne informacje podane na stronie www.sklep.starabimbrownia.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a jedynie mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
1.4. Ceny produktów widoczne w Sklepie podane są w walucie PLN, zawierają podatek VAT oraz są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia i dostępne w zakładce "Czas i koszty dostawy" . Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen asortymentu z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą dóbr oraz praw osób, które zamówiły produkty przed wprowadzeniem zmian.

2. Zamówienia
2.1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.sklep.starabimbrownia.pl, drogą mailową na adres sklep@starabimbrownia.pl oraz drogą telefoniczną pod numerem +48 888 880 410. Zamówienia w formie elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, oraz od 8 do 14 w sobotę.
2.2. Zamówienia mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2.3. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego.
2.4. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.
2.5. Warunkiem wymaganym przy zamówieniach jest podanie wszelkich danych służących do zrealizowania wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień w których mogły zostać podane błędne lub nieprawdziwe dane. Zamówienia z błędnymi lub nieprawdziwymi w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - skutkują odstąpieniem od realizacji zamówienia.
2.6. Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu (paragon fiskalny) lub na życzenie Faktura Vat.
2.7. Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep drogą mailową lub telefoniczną.
2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni.
2.9. W przypadku niedostępności towarów lub ich części objętych zamówieniem, Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Sklep do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych pieniędzy przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.
2.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia chwilowych przerw w działaniu serwisu (w przypadku prac technicznych lub konserwacyjnych). Jednocześnie zobowiązuje się, aby przerwy w działaniu Sklepu odbywały się w godzinach nocnych i nie miały znaczącego wpływu na zamówienia składane przez Klientów.


3. Formy Płatności
3.1. Sklep akceptuje cztery formy płatności za zamówiony towar:
a) płatność przelewem na konto bankowe
b) płatność za pobraniem,
c) płatność za pośrednictwem platformy świadczącej natychmiastowe płatności on-line Dotpay.
d) płatności Shoper, których podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
3.2. Koszt dostawy przesyłki podany jest w zakładce "Czas i koszty dostawy" na stronie Sklepu i zależny jest od wybranego sposobu dostawy, sposobu zapłaty oraz wymiarów i wagi kupionych przedmiotów.


4. Realizacja
4.1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni.
4.2. Zamówienia realizowane są:
a) bezzwłocznie – w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem,
b) po zaksięgowaniu wpłaty na koncie – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem.
c) po otrzymaniu potwierdzenia prawidłowo wykonanej transakcji z systemy szybkich płatności Shoper i DotPay.

5 Dostawa
5.1. Towary zamówione przez Klienta w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost. Szczegółowe dane dotyczące zapłaty za przesyłkę zamieszczone są w zakładce "Czas i koszty dostawy" na stronie internetowej Sklepu.
5.2 Zamówiony towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia, w dniach od poniedziałku do piątku.
5.3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.
5.4. Klient podczas odbioru przesyłki ma prawo zbadać jej stan przed odbiorem od przewoźnika.
5.5. W razie uszkodzenia towaru i chęci jego zwrotu konieczne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z danym przewoźnikiem.
5.6. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że strony ustaliły inne rozwiązanie.


6. Odstąpienie od umowy
6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
6.2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Stara Bimbrownia Krzysztof Jurgowian, ul. Waksmundzka 36, 34-400 Nowy Targ, lub drogą elekrtoniczną na adres email: sklep@starabimbrownia.pl przed jego upływem.
6.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6.4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.
6.5. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy.
6.6. Sklep zobowiązany jest do zwrotu uiszczonej przez kupującego kwoty pieniężnej w sposób przez niego określony nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
6.8. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
6.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.10. Zwracane produkty proszę odesłać na adres Stara Bimbrownia Krzysztof Jurgowian ul. Waksmundzka 36, 34-400 Nowy Targ.
6.11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


7. Reklamacje
7.1. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.
7.2. W celu reklamacji towaru należy złożyć w siedzibie Sklepu oświadczenie reklamacyjne (drogą elektroniczną bądź tradycyjną ) oraz przesłać reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym zakup (np. paragon, faktura) na adres Stara Bimbrownia Krzysztof Jurgowian, ul. Waksmundzka 36, 34-400 Nowy Targ .
7.3. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dniu ustosunkować się do złożonej reklamacji.


8. Dane osobowe
8.1. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
8.2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień przez Sklep oraz jeśli Klient wyraził osobną zgodę w celu informowania (w formie newslettera) o nowych promocjach, produktach oraz usługach oferowanych przez Sklep.
8.3. Klient ma prawo do swobodnego wglądu, poprawienia swoich danych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych.


9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem.
9.2. Klient dokonując zakupu akceptuje postanowienia Regulaminu.
9.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2016 roku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie głównej Sklepu.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. W szczególności :
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

 Regulamin ważny do dnia 25.05.2018


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl